Obsah

Matematika podle profesora Hejného

Projektový den pro žáky 1. - 3. ročníku
Projektový den pro žáky 4. - 5. ročníku

Matematika podle profesora Hejného

Dne 24. května 2019 si žáci prvních, druhých a třetích tříd vyzkoušeli na naší škole Hejného metodu výuky matematiky v praxi zábavnou formou.

Děti pracovaly na čtyřech stanovištích. Na prvním stanovišti pod dohledem paní učitelky Moniky Bryjové se žáci pohybovali v prostředí autobusů, autobusových linek a cyklotras.

Úkoly na druhém stanovišti připravila pro žáky paní učitelka Lenka Hlačíková. Děti skládaly geometrické tvary na geodeskách a také pomocí dřívek.

Pod vedením paní učitelky Gabriely Špičkové si žáci vyzkoušeli logické deskové hry a hlavolamy.

Poslední stanoviště bylo zaměřeno na krychlové stavby a barevné trojice. Chlapci z 9. třídy předvedli dětem Bilanské kouzlo.

 Projektový den proběhl pod vedením paní učitelky Evy Havlíčkové a za pomoci žáků a žákyň 9. tříd.

Mgr. Eva Havlíčková, Daniel Vaida, Michal Přibyl, Diviš Síkora

 

Projektový den 4. a 5. tříd „ Matematika podle profesora Hejného „ se uskutečnil v pátek 23. listopadu 2018.

Žáci pod vedením pedagogů Mgr. Lucie Škrobánkové, Mgr. Ivety Minářové, Mgr. Evy Havlíčkové
a Mgr.Jana Víchy zábavnou formou pracovali na čtyřech stanovištích : Prostředí „Krychlové stavby“, Prostředí „Autobus, autobusová linka, cyklotrasy“, Prostředí „Barevné trojice, Sousedé, Parkety, Přeměna tvarů“ a  Prostředí „Hráškové stavby“.