Obsah

Den učitelů

Školní rok 2018/2019

Den učitelů

Den výročí narození Jana Amose Komenského 28. března si každoročně připomínáme jako Den učitelů.
Stalo se na naší škole milou tradicí, že se žáci devátého ročníku ujmou přípravy oslav tohoto svátku, osloví zástupce jednotlivých tříd napříč celou školou a jako překvapení připraví pro své pedagogy krátké divadelní pásmo, které končí poděkováním učitelům za jejich celoroční práci.

Ani v letošním školním roce tomu nebylo jinak. Žáci devátého ročníku se při tvoření koncepce svého vystoupení nechali inspirovat některými scénami z filmu Obecná škola. Nechyběl přísný Igor Hnízdo, průšvihář Rosenheim, stejně jako slavná scéna s ukradenými blatníky z tátova kola.
Další vystoupení byla opravdu hodně pestrá. X faktor žáků 5. B třídy, taneční vystoupení 5. A, 6. třídy a 7. A, vyučovací hodina z třídního dění v 8. B, taneční kreace s deštníky v podání 8. A a společná pohádka žáků čtvrté a deváté třídy.

V závěrečném poděkování zaznělo z úst žáků, že si váží práce svých kantorů, vnímají vše, co pro ně učitelé dělají a to nejen v souvislosti se vzděláváním. Slavnostní atmosféru dané chvíle podpořili svou návštěvou také pan starosta Hradce nad Moravicí Mgr. Patrik Orlík a pan místostarosta Mgr. Petr Havrlant, kteří poděkovali učitelům za jejich práci a předali kytičku.

Pokud se v tento den děti rozhodnou své učitele čímkoliv potěšit, lze to považovat za ten nejlepší ukazatel, že se ve škole cítí dobře a že si svých učitelů skutečně váží.

Ráda bych za všechny pedagogické pracovníky poděkovala dětem nejen za krásnou kytičku žlutých tulipánů, které dostal jako malý dík každý z nás, ale především za milá slova a chuť ve svém volném čase něco přichystat a zorganizovat. Děkujeme!

Mgr. Markéta Mazurová