Obsah

Parkourový workshop

IMPROVE YOURSELF

Parkourový workshop

   Když se zeptáte dnešní mladé generace na slovo „parkour“, hned se jim rozzáří očička a budou si s Vámi ochotně povídat. Je to jejich svět. A nám se podařilo zajistit pro žáky 1. – 6. ročníku malou ochutnávku parkourového workshopu.

   Parkour je druh pohybu francouzského původu, jehož základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B efektivně, s co nejmenší spotřebou energie, hezky a účinně za použití vlastního těla, a to prostřednictvím akrobatických prvků, salt tzv. flipů, přeskoků apod.

   V pátek 3. 5. 2019 dorazili dva trenéři a tři jejich asistenti z IMPROVE YOURSELF seznámit žáky s hlavní myšlenkou parkouru - dostat děti od počítačů, motivovat je k pohybu, pozitivnímu myšlení a seberealizaci. Navíc také ukázali své parkourové dovednosti. Žáci se v hale střídali po jedné vyučovací hodině, s nadšením sledovali trenéry, aktivně se zapojili do tréninku, vyzkoušeli si skoky přes švédskou bednu, kozu, cvičení na žíněnkách a na žebřinách. Akce se žákům velice líbila.

   Ti, kteří by se chtěli parkourovému sportu věnovat aktivně, mohou kroužek navštěvovat každý pátek od 19:00 – 20:00 hod ve sportovní hale při ZŠ Hradec nad Moravicí.

Více informací o parkouru se dozvíte na https://improve-yourself.cz/.

Mgr. Monika Halšková