Obsah

Planeta, nebo plasty?

Mezinárodní Den Země

Planeta, nebo plasty?

Každoročně připadá na 22. dubna ekologický svátek, který má lidem připomenout negativní dopad současného stylu života na životní prostředí. Mezinárodní Den Země je dnem, kdy by se lidé měli zamyslet nad tím, jak mohou naši planetu šetřit.

Žáci 9. B třídy si připravili pro své mladší spolužáky ekologicky motivovanou vyučovací hodinu.
Nejprve s dětmi jejich starší spolužáci diskutovali na téma plasty a recyklace, seznámili je se spoustou faktů, která jsou spojena s touto tematikou, prezentovali video plné otřesných záběrů hromadících se plastů v mořích a oceánech. Poté se děti rozdělily do skupin a vyzkoušely si své dovednosti a to, jak během debaty dávaly pozor, což ověřil krátký interaktivní test. Děti třídily odpad do barevných kontejnerů, tipovaly délku rozkladu jednotlivých druhů odpadů, sbíraly odpadky na rychlost a zkusily si ušít svoji vlastní nákupní tašku.

Celý program probíhal v souladu s myšlenkami peer programů, kdy žák aktivně zasvěcuje do oboru své vrstevníky. Interakce dítě - dítě je důležitá, dětí se tímto učí postojům, hodnotám a dovednostem, které přijímají lépe než od dospělých.

Mgr. Markéta Mazurová