Obsah

Projektový den VS: "Kdo si hraje, nezlobí"

Školní rok 2018/2019

Projektový den VS

„Kdo si hraje, nezlobí“

V pátek 14. června 2019 připravili žáci 9. A s třídní učitelkou Monikou Halškovou projektový den pro žáky 6. až 9. ročníku. 
Celkem na 6-ti stanovištích v areálu školy plnili žáci nejrůznější úkoly zaměřené na rozvoj třídního kolektivu, sportovní disciplíny, dramatizace pohádek, pokusy z fyziky, úkoly ze zdravovědy, práce s buzolou a mapou, práce se stavebnicí Merkur a další. Viktorie Mazurová žákům předvedla dech beroucí kouzla s kartami.
Za splnění úkolu dostali žáci indicii a na závěr pak měli rozluštit jejich souvislost a vyřešit tajenku. První tři nejlepší třídy pak byly odměněny sladkostmi.

Akci si všichni báječně užili.

Mgr. Monika Halšková