Obsah

Mikuláš ve škole

Mikuláš ve škole

Ve škole je už zvykem, že naše nejmenší děti přijde potěšit Mikuláš se svou andělskou
i ďábelskou družinou. Ani letos nevynechal. Děti z druhé a páté třídy si připravily vlastní program a po něm následoval proslov Mikuláše. I když ukápla oprávněná slzička strachu, slíbily děti své polepšení i snahu ve vyučování, všem se dostala pěkná odměna v podobě mikulášských balíčků.

Mikulášovi i jeho pomocníkům děkujeme a budeme se těšit znovu příští rok.

Petra Tomanová, DiS.