Obsah

Práce včelaře (přednáška)

Práce včelaře (přednáška)

Přednáška: Práce včelaře

Práce včelaře je jeden z nejstarších oborů lidské společnosti. Děti školního klubu absolvovaly přednášku pana Jindřicha Skařupy, který přijal pozvání, aby nám povykládal o tom, jak moc jsou včeličky důležité a že bez nich bychom se neobešli. Povykládal nám, že výstupními produkty jsou med, vosk, propolis, pyl, mateří kašička a včelí jed. Také už víme, jak se včelky rozlišují, jakou práci vykonávají a jak jim můžeme pomáhat.

Pan Skařupa dětem přinesl spoustu věcí, které si mohly prohlédnout. Nejvíce je zaujaly rámečky s mezistěnami, kde bylo v různých fázích ukázáno, jak včelky budují své království. Pan včelař také vyprávěl o svém včelstvu. Děti byly překvapené, jak takový maličký tvoreček může vytvořit přímo zázraky. Následující dny si nosily do klubu knihy, zajímavosti a návody, jak založit chov včel.

Panu  Skařupovi velice děkujeme a přejeme zdraví, spoustu dobrých královen a jen samé úspěchy.

Petra Tomanová, vedoucí ŠK