Navigace

Obsah

Studijní cesta žáků naší školy do polské Ratiboře

Dne 25. září se žáci naší školy z prvních a čtvrtých tříd zúčastnili studijní cesty do polské Ratiboře. Vyjeli jsme již brzy ráno a naše cesta vedla za polskými kamarády poznávat „Pohádkovou Odru“ v zahraničí. Patronkou cesty byla princezna Terezka z Fulneckého zámku, která nás provázela po celou dobu výletu.

První zastávka byla v Pogrzebienii, kde jsme vyzvedli polské děti a paní učitelky. Děti dostaly svačinku. Během další chvilky jsme zastavovali u muzea v Ratiboři. To se nacházelo v kostele, kde se za dávných časů shromažďovaly dominikánské jeptišky. Aby děti každému slovu rozuměly, překládal jim výklad pan Zbyněk. Každou větu v jeho podání děti doslova hltaly. Nejzajímavějším lákadlem muzea byla 3000 let stará egyptská mumie, která měla sloužit jako svatební dar pro budoucí nevěstu. Muzeum má bohatou sbírku cínového nádobí a zbraní. Probíhají v něm i různé výstavy.

Společné česko-polské putování pokračovalo na ratibořské náměstí, kde děti obdivovaly dárky z projektu Pohádková Odra. Byly jimi batůžky, maňásci, pohlednice, dobroty a mnoho dalšího.

Naše kroky dále směřovaly do Piastovského hradu. Kromě vycpaných zvířátek, vojenských uniforem a překrásných modelů lodí děti nadchly kostýmy, do kterých se mohly převléknout. A tak najednou v hradu byli téměř opravdoví rytíři, kejklíři, kněžny i malé princezny. Jako suvenýr by se dětem líbil zoubek, který si všichni chtěli pro štěstí odvézt domů, ale jelikož byl mamutí, byl opravdu těžký.

Po návštěvě hradu jsme se vrátili zpět na náměstí, kde byl pro všechny účastníky připravený vynikající oběd. Děti také dostaly další bohatou svačinku a mohli jsme pokračovat dále.

Další zastávka byla v Arboretu Moravské brány včetně prohlídky „Zelené třídy“. Arboretum je v poklidné části vzdálené od města. Je členěno na několik oblastí. Zelená třída je naučná část, kde si děti mohly hrát a dovádět a přitom poznávaly různé zákonitosti přírody. Další oblastí byla živá zvířátka včetně třínohé husy. Velkou výzvou bylo přírodní bludiště, kde se děti vyběhaly. Po zpáteční cestě už čeští i polští žáci překonali jazykovou bariéru a začali si povídat. Jedním z prvních impulzů byla zvědavost a porovnávání sladkých pochoutek a bonbónů, které si navzájem děti vyměňovaly.

Výlet se opravdu vydařil. Celá studijní cesta byla financována projektem „Pohádková Odra“. Obrovské poděkování patří Bc. Pavlíně Ambrosch - ředitelce Destinačního managementu Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., Ing. Kateřině Lindovské - finanční manažerce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, Ing. Olze Kminkové Sobotkové - projektové manažerce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, polským manažerům podílejícícm se na projektu, panu tlumočníkovi i všem účastníkům za bezproblémový průběh celého výletu. Děti byly opravdu nadšené a rodiče následně hodnotili kladný přínos celé studijní cesty. Nejen dětem se výlet velmi líbil. I my, dospělí, jsme navázali nová přátelství na mezinárodní úrovni a hodláme v blízké spolupráci pokračovat. Ještě jednou velké díky a budeme se těšit zase příště.

Petra Tomanová a Monika Bryjová

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka