Obsah

Přihlášení k obědům

https://jidelna.zshradec.cz

 

 

Upozornění pro rodiče/strávníky!

Pokud žák dosud neodevzdal PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ, není naveden do nového stravovacího systému (nemůže odebírat obědy)!

Zákonný zástupce si sám přihlašuje/odhlašuje obědy v systému stravování (školní webové stránky - záložka JÍDELNA/PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ).

 

 

INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ PRO ROK 2019/2020

PŘIHLÁŠENÍ: žák je přijat ke stravování na základě vyplněné PŘIHLÁŠKY s podpisem zákonného zástupce. Přihlášku odevzdejte vedoucí jídelny p. Procházkové ve Školní jídelně při MŠ Hradec nad Moravicí, Smetanova 520 (tel. 553 784 241, 733 310 110)

Po odevzdání přihlášky bude strávníkovi přidělen VARIABILNÍ SYMBOL a bude naveden do systému.
První platba za stravu na září má být uhrazena k 15. 8. 2019.

V kanceláři školy lze zakoupit čip pro výdej obědů. Po úhradě 100,- Kč (zakoupení čipu - vratná záloha) bude strávníkovi čip vydán s jeho přihlašovacím heslem. 

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

Odhlašování stravy se provádí den předem do 12.30 hod. a to takto:

  • přes internetové stránky www.mshradec.eu, kde zadáte přidělené heslo. Zde budete mít možnost nahlédnout na Vaše platby, odebrání jídla atd.
  • Ve výjimečných případech na telefonních číslech: 553 784 241, 733 310 110

Neodhlášená a neodebraná strava první den nemoci propadne bez nároku na náhradu. Za stravu odebranou další den nepřítomnosti v zařízení se platí plná cena, tj. včetně nákladů na přípravu.

 

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Z důvodu změny stravovacího systému s platností od září 2019 přijímáme pouze platby formou trvalého příkazu. Rodiče si zadají trvalý příkaz na náš účet č. 35-1850395349/0800 a vyplní Variabilní symbol dítěte (toto je číslo strávníka v naší databázi) a je velmi důležité pro správné spárování plateb. Měsíční zálohová částka u dětí ZŠ činí: 600,- Kč a první platbu si naveďte k 15.8.2019, poslední pak k 15.5.2020.

Vyúčtování bude provedeno 2x ročně (ve 2. a 7. měsíci)

Důležitá informace: pokud nebude částka uhrazena do určeného data v měsíci, nebo nebude žádný zůstatek z minulého měsíce, strávník oběd nedostane a nebude mu ani účtován

VÝŠE STRAVNÉHO:= cena potravin/den  skupina 7-10let    skupina 11-14let     15 s více let

                                                                                         24,-                        25,-                 26,- Kč

 

Informace k bezkontaktním čipům pro výdej obědů

Všichni přihlášení strávníci ze Základní školy Hradec nad Moravicí obdrží bezkontaktní čip a heslo ke svému účtu na internetu. Webová aplikace pro přihlášení bude spuštěna poslední týden v srpnu.

Zde si můžete dle pravidel (viz výše instrukce ŠJ při MŠ Hradec nad Moravicí z Přihlášky ke stravování) přihlašovat a odhlašovat obědy přes internet, uvidíte přesně počet odebraných obědů i stav vašich financí, které vám budou v případě přeplatku vráceny 2x ročně zpět na účet. Rodiče budou mít přehled, zda si jejich děti obědy odebírají.

Pořízení bezkontaktního čipu je zpoplatněno formou VRATNÉ ZÁLOHY ve výši 100 Kč.

V případě ukončení stravování na naší škole (ukončení školní docházky, přestup na jinou školu) bude za nepoškozený funkční bezkontaktní čip vyplacena záloha ve výši 100 Kč zpět.

Ztrátu či znehodnocení čipu je nutno neprodleně nahlásit v kanceláři školy. Čip se zneplatní a strávník si musí zakoupit čip nový. Pokud má strávník v den ztráty čipu oběd přihlášen, bude mu po oznámení jména u výdejního okénka oběd vydán.