Obsah

logolink

Projekt "Cesta za poznáním"
Trvání projektu od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2014

V průběhu školního roku 2013-2014 a 2014-2015 je v naší škole realizován projekt s názvem „Cesta za poznáním“ (reg. číslo: CZ.1.07/1.1.24/02.0044). Záměrem projektu je vytvoření inovativních výukových materiálů, které mají přinést modernizaci výuky přírodovědných předmětů, především prvouky, přírodovědy, fyziky a chemie na obou stupních naší školy. Cílem je motivovat žáky k většímu zájmu o tyto předměty a povzbudit je ke studiu oborů s technickým nebo přírodovědným zaměřením v dalších fázích vzdělávacího procesu. Pořízení moderních didaktických pomůcek zvýší efektivitu výuky prvouky, přírodovědy, chemie a fyziky, rozvine klíčové kompetence a badatelské myšlení žáků.

       třeťáci        fyzika v sedmé třídě

Naplnění výstupů projektu je realizováno prostřednictvím 3 klíčových aktivit. První aktivita je zaměřena na tvorbu metodických a pracovních listů do výuky přírodovědných předmětů. Materiály pak budou vydány v jednotném sborníku prací. Druhá klíčová aktivita je zaměřena na tvorbu a realizaci badatelských dnů. Tyto badatelské dny budou realizovány ve 4. a 5. ročníku v předmětu přírodověda, v 6. – 9. roč. ve fyzice a v 8. – 9. roč. v chemii. Během celého projektového dne budou žáci plnit různé zajímavé úkoly, dělat pokusy, a to nejenom v prostorách školy, ale i mimo ni. Badatelský den bude zaměřen na činnostní učení žáků. Poslední klíčová aktivita je zaměřena na vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů v oblasti zapojení ICT do výuky prostřednictvím e-learningu a v oblasti aktivizujících metod.

Realizace první klíčové aktivity (tvorba metodických a pracovních listů), která probíhá od ledna 2014, byla bohatě zdokumentována. Vypracované listy a fotografie z hodin jsou vystaveny na panelech umístěných na chodbě školy. Klíčové aktivity týkající se badatelských dnů a nákupu didaktických pomůcek budou uskutečněny v novém školním roce.

Mgr. Monika Halšková, Mgr. Radka Očadlíková

prezentace projektu na panelech