Obsah

logo projektu NatTech

Projekt "NatTech" - Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Trvání projektu od 1. 8. 2013 do 30. 6. 2015

Do projektu naši školu přizvala jako partnera Střední škola technická, Opava,
Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace. 

Cílem spolupráce je:

  1. Sdílení učeben / dílen / laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání. 

  2. Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání (kroužky 3D modelování, robotika).

  3. Program vzájemného učení, kde se žáci SŠ připravují a realizují pro žáky  ZŠ vzdělávací aktivity / projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání (exkurze žáků ZŠ do SŠ, workshopy, realizace soutěží).

 

Listy z kroniky:               Povídání o projektu

                                                 Sluneční soustava

                                                  Tajemství vesmíru

                                                  Budiž světlo

                                                  Robori v našem životě (NS)

                                                  Roboti (VS)