Obsah

Projekty s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s.

Hlavním cílem projektů je:

  • motivace žáků 7. - 9. tříd ZŠ ke studiu technických (elektrotechnických a stavebních) oborů,

  • realizace exkurzí do průmyslových podniků a technických SŠ,

  • besedy s odborníky z praxe ve výuce v ZŠ,

  • projektové dny představující žákům ZŠ obory a profese na spolupracujících SŠ,

  • tematické soutěže (přehlídky výrobků, technická olympiáda),

  • 3denní workshopy zaměřené na rozvoj žáků a učitelů v technice.

 

Projekt "Řemesla nás baví"
Trvání projektu od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014

Pořádané akce:       Workshop 2013

                                 Exkurze do keramické dílny v Havířově

Projekt "Technika nás baví"
Trvání projektu od 1. 3. 2012 do 30. 6. 2014

Pořádané akce:       Exkurze - Ostroj a Hagemann

 

Projekt "Region4Tech"
Trvání projektu od 1. 6. 2011 do 30. 6. 2012

Pořádané akce:        Technický worshop

                                  TOP SECRET   

                                  Exkurze do elektrárny v Dětmarovicích  

                                  Exkurze - HYUNDAI

                                  Soutěž o "NEJ" stavbu

                                  Exkurze - KVS Ekodivize