Obsah

Přípravná třída - základní informace

Typ: ostatní
Odklad školní docházky

Vážení rodiče,
pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, rád bych vám nabídl ještě jednu možnost. Ve spolupráci se zřizovatelem a mateřskou školou chystáme otevření přípravné třídy pro příští školní rok. Rádi bychom tak pomohli dětem, pro které by další rok v mateřské škole nebyl již tak přínosný. Přípravný ročník (nultý ročník) je obsahově podobný mateřské škole, ale děti již jsou v prostředí základní školy a mají denní režim jako žáci. V této třídě jsou oproti běžným mateřským třídám pouze děti, které jsou v posledním roce před zahájením školní docházky. Aktivity v přípravném ročníku jsou koncipovány tak, aby si děti během roku zvykly na školní prostředí, získaly potřebné pracovní návyky do první třídy a vytvořily si správné společenské návyky vůči svým spolužákům i pedagogům. Hlavním cílem je předcházet případným neúspěšným začátkům, protože neúspěchy hned na počátku školní docházky nepříznivě ovlivňují další průběh vzdělávání žáka. Děti zde nedostávají známky jako ve škole, ale jen slovní hodnocení, případně nějaké motivační značky a díky tomu nejsou tolik stresováni nároky školy. Děti tak mohou v průběhu roku dozrát a posílit svá slabá místa bez toho, aby se cítily neúspěšné v porovnání se svými spolužáky. Přípravné ročníky jsou koncipovány tak, že mají vzrůstající tendenci nároků, to znamená, že si děti zpočátku hodně hrají a postupem času se přidává více a více jednoduchých úkolů. Někteří žáci tak dostanou potřebný čas, aby si procvičili logopedii, jiní grafomotoriku a někteří prostě jen vydržet sedět v lavici a soustředit se na práci. Výsledek bude ale příznivý pro všechny, děti budou více samostatné, úkoly je budou více bavit, protože jim půjdou.
Jednou z dalších výhod přípravných ročníků je menší kolektiv dětí, deset až patnáct. Paní učitelka tak má více prostoru na individuální péči a cílený rozvoj schopností každého žáka i případnou konzultaci s rodiči. Děti mohou využívat veškerých služeb, jež škola nabízí: obědy ve školní jídelně, školní družinu, mohou se účastnit školních akcí a chodit do zájmových kroužků. Rodiče zase může potěšit, že docházka do přípravného ročníku je pro děti zcela zdarma, hradí se pouze pracovní pomůcky, stravné v jídelně, případně poplatek za družinu, pokud do ní dítě dochází. V žádosti o odklad prosím napište váš případný zájem o přípravnou třídu. Budete-li mít další dotazy, obracejte se přímo na reditel@zshradec.cz nebo tel.: 723617851.
S pozdravem
Jiří Kupčík, ředitel školy


Vytvořeno: 5. 4. 2021
Poslední aktualizace: 5. 4. 2021 19:54
Autor: Správce Webu