Menu
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
Základní školaHradec nad Moravicíokres Opava, příspěvková organizace

OKAP? OKAP! OKAP ...

Školní rok 2019/2020

OKAP? OKAP! OKAP…

Naše škola se připojila k programu OKAP = Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, který umožňuje studentům zažít některé obory přímo v praxi.

Žáci osmého ročníku se v listopadu seznámili s profesí nástrojář.

Nejdříve se zúčastnili exkurze do firmy ISOTRA v Opavě. Náš průvodce nám vyprávěl o začátcích firmy, o jejím rozšiřování a zvětšování produkce i o vizích do budoucna. Představil žákům, které profese najdou ve firmě uplatnění. Provedl je zázemím, ukázal výrobní proces a vysvětlil, co obnáší práce nástrojáře.

Další část exkurze byla připravena ve Střední škole technické v Opavě. Po krátkém úvodu si žáci prošli učebny a dílny, kde se připravují budoucí nástrojáři.

Zájem o tyto exkurze svědčí o tom, že jsou pro žáky přínosné a že mají smysl.

A tak budeme pokračovat i v lednu. Tentokrát navštívíme Strojírnu Vehovský v Opavě.

Mgr. Jana Divilová, výchovný poradce 

Datum vložení: 10. 1. 2020 9:14
Datum poslední aktualizace: 14. 1. 2020 7:30
Autor: Správce Webu