Obsah

Slavnostní zahájení školního roku 2018⁄2019

Slavnostní zahájení školního roku 2018⁄2019

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

 

"Tak jako se v přírodě střídají roční období jaro, léto, podzim a zima, tak se v žákovském
a učitelském životě střídají dvě období, a to období prázdnin a období školního roku. To první období, období prázdnin, právě skončilo a začíná čas práce, čas učení."

 

První skutečné školní zvonění přivítalo v pondělí 3. září 2018 nejmladší školáky v kinosále Národního domu. Taneční vystoupení žáků 6. ročníku odstartovalo slavnostní zahájení. Tradiční ceremoniál nazvaný „tričkování“ byl tentokrát inovován a novým žáčkům byly předány kšiltovky s logem školy.

Paní ředitelka Mgr. Radka Očadlíková a pan místostarosta Mgr.  Patrik Orlík pozdravili rodiče a popřáli dětem do prvního školního roku radostné prožívání všeho, co ve škole zažijí. V krásně nazdobených třídách pak děti zasedly poprvé do školních lavic, prohlédly si své učebnice a dárečky.

První školní den uzavřely svým osobním uvítáním paní třídní učitelka Mgr. Monika Bryjová v 1. A třídě a Mgr. Lenka Hlačíková v třídě 1. B.

Foto: p. Hajduk, p. Michelová