Obsah

Oslavy Dne učitelů

Oslavy Dne učitelů

Den výročí narození Jana Amose Komenského 28. března si každoročně připomínáme jako Den učitelů . Stalo se na naší škole milou tradicí, že se žáci devátého ročníku ujmou přípravy oslav tohoto svátku, osloví zástupce jednotlivých tříd napříč celou školou a jako překvapení připraví pro své pedagogy krátké divadelní pásmo, které končí poděkováním učitelům za jejich celoroční práci.

Ani v letošním školním roce tomu nebylo jinak. Žáci devátého ročníku se při tvoření koncepce svého vystoupení nechali inspirovat některými scénami z filmu Obecná škola. Nechyběl přísný Igor Hnízdo, průšvihář Rosenheim, stejně jako slavná scéna
s ukradenými blatníky z tátova kola.
Další vystoupení byla opravdu hodně pestrá. X faktor žáků 5. B třídy, taneční vystoupení 5. A, 6. třídy a 7. A, vyučovací hodina z třídního dění v 8. B, taneční kreace s deštníky v podání 8. A a společná pohádka žáků čtvrté a deváté třídy.

V závěrečném poděkování zaznělo z úst žáků, že si váží práce svých kantorů, vnímají vše, co pro ně učitelé dělají a to nejen v souvislosti se vzděláváním. Slavnostní atmosféru dané chvíle podpořili svou návštěvou také pan starosta Hradce nad Moravicí Mgr. Patrik Orlík
a pan místostarosta Mgr. Petr Havrlant, kteří poděkovali učitelům za jejich práci a předali kytičku.

Pokud se v tento den děti rozhodnou své učitele čímkoliv potěšit, lze to považovat za ten nejlepší ukazatel, že se ve škole cítí dobře a že si svých učitelů skutečně váží.

Ráda bych za všechny pedagogické pracovníky poděkovala dětem nejen za krásnou kytičku žlutých tulipánů, které dostal jako malý dík každý z nás, ale především za milá slova a chuť ve svém volném čase něco přichystat a zorganizovat. Děkujeme!

Mgr. Markéta Mazurová