Obsah

Recitační soutěž "Dětská scéna 2019"

Recitační soutěž "Dětská scéna 2019"

Recitační soutěž "Dětská scéna 2019"
Školní kolo - vyšší stupeň

            V úterý 5. 2. 2019 se v odpoledních hodinách konalo školní kolo recitační soutěže. Z vyššího stupně se zúčastnilo celkem třináct dětí, které byly rozděleny do dvou kategorií – 6., 7. ročník (3. kategorie) a 8., 9. ročník (4. kategorie). Ve vybraných recitačních textech letos převažovala poezie, prozaické texty porota uslyšela pouze třikrát.

            Ve 3. kategorii zvítězila Viktorie Mazurová ze třídy 7. B, jako druhá se umístila Julie Havrlantová ze 7. A a na 3. místě skončil Antonín Malík ze 6. třídy.

            Ve 4. kategorii byly výkony recitátorů velmi vyrovnané. Prvenství nakonec získala Barbora Zimmerová ze třídy 9. A, 2. a 3. místo obsadily žákyně 8. A – Alena Kadlubiecová a Klára Vrbická.

            Do okrskového kola, které se bude konat 22. 2. 2019 v Loutkovém divadle v Opavě, postupuje Viktorie Mazurová.

            Všem zúčastněným žákům patří poděkování za jejich odvahu vystoupit před publikem svých kamarádů i za čas, který přípravě věnovali.

                                                                                              Mgr. Anna Víchová

Recitační soutěž - ozdobená tabule