Obsah

Křest studánek

Křest studánek

Environmentální vycházka a křest studánek

V pátek 16. listopadu 2018 se děti ze školního klubu zúčastnily pěkné vycházky pořádané Turistickým informačním centrem „Bukový chodník“.  Při této příležitosti jsme pokřtili dvě studánky – Jedlovou a Bukovou. Žáci prezentovali naši základní školu v oblasti environmentálního vzdělávání. V klubu vyrobili dvě dřevěné jmenovky s gravírovanými názvy, ty pak společně přibili pod stříšky nově zrekonstruovaných studánek.

Pan průvodce Jindřich Skařupa nás zajímavým výkladem seznámil s historií, faunou a flórou okolí. Studánky Jedlová a Buková jsou u křížení dvou starých chodníků zámeckého parku - Buchen Weg (Bukový chodník = Lovecká stezka Lichnovských) a Tannen Weg (Jedlový chodník). Studánky jsou zapsány v národním registru pramenů a studánek.

Obrovskou zásluhu na obnově studánek nese Matice slezská. Ta znovu vyskládala kamenné ostění, upravila přístup a osadila nově vyrobené dřevěné přístřešky.

Moc se nám výprava líbila a děkujeme všem, kteří se podíleli na obnově studánek a uspořádání vycházky. Doufáme, že třeba v rodinném kruhu se děti společně s rodiči vydají na nenáročnou procházku Bukovým chodníkem se spoustou nádherných zákoutí a výhledů do okolí.

Petra Tomanová a žáci ZŠ
účastníci přírodovědné expedice a křtu studánek

křest studánek