Obsah

Workshop skandinávských her

Workshop skandinávských her

Stejně tak jako loňský školní rok i letošní workshop skandinávských her byl vydařený.
Pan Zdeněk Týn se svou partou z HRAcího DEskového Centra Legie připravil pro děti odpoledne plné zábavy. Rozšířil nám obzory o nové hry, kterým vévodil kroket.

Na připravených stanovištích se střídala spousta dětí, které soutěžily v týmech. Navzájem se podporovaly a pomáhaly si, což byl jeden z hlavních cílů této akce.

Počasí nám přálo, sluníčko ještě hřálo a krásně svítilo. Děti se bavily a měly radost nejen z každého bodu pro svůj tým, ale i z vydařeného dne a v neposlední řady i z věcných cen, které nám Legie věnovaly. Panu Týnovi a všem pomocníkům z Legií patří velký dík a pochvala.

Petra Tomanová
vedoucí ŠD a ŠK