Obsah

Třídní schůzky, pohovory s rodiči

Průběžné informace o konání třídních schůzek a pohovorů s rodiči se zapisují do žákovských záznamů. 

Na téže straně žákovských záznamů naleznou rodiče možnosti konzultací s třídními
učitelkami / učiteli.

E-mailové adresy pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy zde.

Rozpis třídních schůzek a pohovorů s rodiči
během školního roku 2018/2019

Třídní  schůzky, Pohovory s rodiči

Třídní schůzka
pro 5. a 6. roč.

úterý 11. 9. 2018 16:00 - 17:30
Třídní schůzka úterý 11. 9. 2018 16:30 - 17:30

Pohovory s rodiči

úterý 6. 11. 2018 14:30 - 17:00
Pohovory s rodiči úterý 8. 1. 2019 14:30 - 17:00
Pohovory s rodiči úterý 2. 4. 2019 14:30 - 17:00
Zápis do 1. ročníku

pátek 5. 4. 2019

13:30 - 17:00
Třídní schůzka

úterý 28. 5. 2019

16:30 - 17:30