Obsah

Třídní schůzky, pohovory s rodiči

Průběžné informace o konání třídních schůzek a pohovorů s rodiči se zapisují do žákovských záznamů. 

Na téže straně žákovských záznamů naleznou rodiče možnosti konzultací s třídními
učitelkami / učiteli.

E-mailové adresy pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy zde.

Rozpis třídních schůzek a pohovorů s rodiči
během školního roku 2019/2020

Třídní  schůzky, Pohovory s rodiči

Třídní schůzka pro 5. a 6. roč.

úterý 10. 9. 2019 16:00
Třídní schůzka úterý 10. 9. 2019 16:30

Pohovory s rodiči

úterý 5. 11. 2019 14:30 - 17:00
Pohovory s rodiči úterý 7. 1. 2020 14:30 - 17:00
Pohovory s rodiči úterý 31. 3. 2020 14:30 - 17:00

Zápis do 1. ročníku

pátek 3. 4. 2020

13:30 - 17:00
Třídní schůzka 1. stupeň

úterý 26. 5. 2020

16:00
Třídní schůzka 2. stupeň úterý 26. 5. 2020 16:30