Obsah

ŠVP ZŠ (obecné části)

2.    Charakteristika školy

3.1  Charakteristika ŠVP

3.2  Výchovné a vzdělávací strategie

3.3   Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.4   Zabezpečení výuky žáků nadaných

3.5   Další subjekty zapojené do systému vzdělávání žáků s SVP

Vzdělávací obsahy jednotlivých předmětů jsou velmi obsáhlé, a proto jsou k nahlédnutí
v ředitelně školy.