Obsah

Sběr papíru - podzim 2019

Školní rok 2019/2020

Sběr papíru - podzim 2019

Podzimního sběru papíru, který se uskutečnil 24. 10. 2019 na již osvědčeném místě za Hruškou, se zúčastnilo 117 dětí a celkem bylo přineseno 9 180 kg.

Velký dík patří panu Tomáši Demelovi ze Sběrných surovin za podporu celé akce.

Velké poděkování patří šikovným tatínkům a maminkám, kteří nám letos pomohli, a to jmenovitě:
Pavel Curylo, Jaroslav Večerka, Pavla Hrbáčová, Roman Drozd.

Děkujeme i těmto žákům, kteří ochotně přidali ruku k dílu: Nikol Curylová, Matias Šoltys, Ondřej Novák, David Večerka, Martin Sonnek, Michaela Hrbáčová a Daniel Drozd.

Poděkování patří i paní ředitelce za umožnění celé akce.

A kdo nasbíral tentokrát nejvíce?

V kategorii vyhodnocení tříd se na prvním místě umístila třída 5. B, která nasbírala 1382 kg .

Totálním vítězem se stává Vojtěch Oršový (2. B) s 629,5 kg, na pomyslnou druhou příčku dosáhla Nikol Curylová  (5. A) s 374 kg, bronz si odnáší Matěj Ryšánek (2. B) s 337,5 kg a nešťastnou bramborovou pozici má Daniel Kříž (6. B) s 303 kg. Tito čtyři borci obdrží poukázku v hodnotě 100 Kč na nákup do supermarketu Globus Opava.                             

Vyhodnocení - Nejlepší trojka sběračů ve třídě

Nejvíce dětí se zúčastnilo ze 6. A a 4. třídy, proto jsme se rozhodli je odměnit malou sladkostí. Tu rovněž obdrží i 8. B, jmenovitě Daniel Montag, protože se naopak zúčastnil sám.

ZA SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ HRADEC NAD MORAVICÍ 
                                                                   děkuje Hana Michelová a Andrea Drozdová

plakát Sběr papíru - podzim 2019