Obsah

Vážení rodiče,

Spolek rodičů a přátel ZŠ Hradec nad Moravicí (dále SRPŠ) pro tento školní rok 2021/2022 stanovil opět snížený poplatek ve výši 200,- Kč (platí mladší ze sourozenců). Poplatek prosím uhraďte                   do 15. listopadu 2021 (děti předají třídnímu učiteli).

Veškeré informace o aktivitách SRPŠ a uhrazených příspěvcích škole jsou průběžně vkládány           do složky SRPŠ, kterou najdete  na webových stránkách školy ZŠ Hradec nad Moravicí.

 

Plán akcí SRPŠ/podpora školních akcí:

  • 26.11.2021 – Broučkiáda (akce školní družiny s paní Tomanovou a s naší spoluprací)
  • 11.12.2021 – Den otevřených dveří ZŠ (bližší info bude zveřejněno ZŠ)
  • Jaro 2022 - Sběr papíru – termín bude upřesněn, zřejmě ke Dni Země

Prosíme o třídění papíru a to:

zvlášť noviny, časopisy a letáky

zvlášť  kartony (pokud se něco nezmění a budou se vykupovat)

  • Pravidelné plánované akce „Kdo si hraje, nezlobí!“ a „Ples“ pro letošní školní rok vzhledem k nejasné epidemiologické situaci nebudou uskutečněny.

 

Za SRPŠ           Hana Michelová a Andrea Drozdová