Navigace

Obsah

SRPŠ ve školním roce 2015/2016 přispělo
na tyto aktivity:

 

Ozdravný pobyt 1. stupeň - doprava 6153 Kč
Flora Olomouc 2. stupeň  - doprava  3560 Kč
Planetárium 2. stupeň - doprava 1776 Kč
Vánoce na Zemědělce 1.st. - doprava 6000 Kč
Vstupné - vánoční prohlídka na zámku 6300 Kč
Příspěvek na plavání - 4. třídy 1500 Kč
ZOO Ostrava 5. třídy - doprava 2500 Kč
Soutěž v ZOO Ostrava  - doprava 2500 Kč
Flora Olomouc 2. stupeň - doprava 1500 Kč
​Charita Opava 7. roč.  - doprava 2500 Kč
Ozdravný pobyt 4. roč.  (Zlaté Hory) - doprava 3000 Kč
Ozdravný pobyt 3. roč.  (Zlaté Hory) - doprava 3000 Kč
Ozdravný pobyt 5. roč. (Beskydy) - doprava 3000 Kč
Zeměpisná exkurze 8.- 9. roč. 8500 Kč
Podpora soutěže Mladý zdravotník 3670 Kč
Příspěvek na knižní odměny pro  úspěšné žáky 5000 Kč
Třídní fotografie 1. ročník   975 Kč
   
Podpora recitační soutěže
(odměny - knihy - cestovné)
Podpora soutěží: florbal, počítačová soutěž Bajtík, Zahrádkář, Funny English Day,
Studentská vědecká konference
Jedná se o zaplacení cestovného a případných odměn pro žáky ve výši

 

 

4300 Kč