Navigace

Obsah

SRPŠ ve školním roce 2017/2018 
přispělo celkovou částkou 107 190,- Kč
na tyto aktivity:

 

Ozdravný pobyt 2.+3. roč. - doprava    10323 Kč
Školní družina - sponzorský dar       3500 Kč
Školní družina - odměny (sladkosti)    500 Kč
Školní klub - spozorský dar            4000 Kč
Sportovní dopoledne pod Hláskou
                         (P.E.M.A florbal - doprava) 
200 Kč
Adaptační program pro 6. ročník 2500 Kč
FLÓRA Olomouc (2. stupeň)  2900 Kč
Planetárium Ostrava (5. roč.) - doprava  1500 Kč
Pohár ZŠ ve florbale Vítkov - doprava  330 Kč
Exkurze Polsko (Osvětim, Bochnia) - doprava 4000 Kč

Beseda "Island" (p. Kráčalík) pro 5. -9. roč.
(použito z dotací Města Hradec nad Moravicí)

6655 Kč
Bruslení na Zimním stadiónu   
(použito z dotací Města Hradec nad Moravicí) 
6600 Kč
Florbalový turnaj NS - odměny 238 Kč
Recitační soutěž "Dětská scéna 2018"   
 - odměny (NS, VS) 1270 Kč
- jízdné 100 Kč
Hello - konverzační výuka s rodilým mluvčím  3000 Kč
Den otevřených dveří 1150 Kč
LVVZ VS 2017/2018 - odměny 707 Kč
                                       - doprava 11 779 Kč
Exkurze FLORA Olomouc(4/2018) - doprava 3200 Kč
Exkurze - Charita Opava (doprava) 2459 Kč
Pohár rozhlasu v atletice - Opava (jízdné) 230 Kč
Exkurze Vídeň 2018 (doprava) 7000 Kč
DD Melč - Den otevřených dveří (jízdné) 286 Kč
Matematický maratón (jízdné) 63 Kč
Ozdravný pobyt  (4. roč.) - doprava 10000 Kč
Zeměpisná exkurze ČR 2018 - doprava 8000 kč
Vyhodnocení školního roku - knižní odměny 5000 Kč
Taneční kurz (VS) 5000 Kč
Plavání (3. - 4. roč.) - příspěvek na dopravu 4700 kč