Obsah

Přehled tříd

(školní rok 2019/2020)

 

Třída Třídní učitel/učitelka Email
I. tř. Mgr. Jan Vícha vicha@zshradec.cz
II. A Mgr. Monika Bryjová bryjova@zshradec.cz
II. B Mgr. Lenka Hlačíková hlacikova@zshradec.cz
III. tř. Mgr. Lucie Škrobánková skrobankova@zshradec.cz
IV. tř. Mgr. Eva Havlíčková havlickova@zshradec.cz
V. A Mgr.  Iveta Minářová minarova@zshradec.cz
V. B Mgr. Monika Halšková halskova@zshradec.cz
VI. A Mgr. Lenka Mainušová mainusova@zshradec.cz
VI. B Mgr. Markéta Mazurová mazurova@zshradec.cz
VII. tř. Mgr. Drahomír Hlačík hlacik@zshradec.cz
VIII. A Mgr. Anna Víchová vichova@zshradec.cz
VIII. B Ing. Katarína Čermáková cermakova@zshradec.cz
IX. A Mgr. Jana Divilová divilova@zshradec.cz
IX. B Mgr. Romana Přibylová pribylova@zshradec.cz