Obsah

Rozvrhy tříd

Rozvrhy tříd  - školní rok 2019/2020 2. pololetí

 

Metody využívané při vzdělávání žáků
na 1. stupni k nahlédnutí zde.


Naše učitelky a učitelé zpracovali pro lepší orientaci rodičů Postup při zadávání domácích úkolů na obou stupních školy.