Obsah

Rozvrhy tříd

Rozvrhy tříd - 2. pololetí 2018/2019

 

Metody využívané při vzdělávání žáků
na 1. stupni k nahlédnutí zde.


Naše učitelky a učitelé zpracovali pro lepší orientaci rodičů Postup při zadávání domácích úkolů na obou stupních školy.