Menu
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
Základní školaHradec nad Moravicíokres Opava, příspěvková organizace

Cesta ke svobodě (projektový den)

Školní rok 2019/2020

Cesta ke svobodě
(projektový den 9. tříd)

Žáci 9. tříd letos na podzim dostali nelehký úkol a to připravit pro naši školu projektový den k 30. výročí sametové revoluce. Pojetí bylo zcela v jejich kompetenci. Od poloviny září pracovali na tom, aby se blíže seznámili s obdobím před listopadem 1989 a s revolučním rokem. Doba před 30 lety jim byla hodně vzdálená, proto čerpali informace od svých rodičů, prarodičů, učitelů, z dokumentů a reportáží. Nejvíce je zaujala spartakiáda, kterou si secvičili a s velkým úspěchem také předvedli. Při demonstracích dobovou atmosféru dodaly úžasné kostýmy, které vyštrachali u babiček na půdě.

Projekt nesl podtitul 30 let demokracie a v tomto duchu se nesla i spolupráce na přípravě celého projektu. Koordinátoři obou tříd odvedli obrovský kus práce, předvedli určitou dávku diplomacie při vyjednávání a všichni okusili demokracii na vlastní kůži. Vyzkoušeli si, že vyslechnout si v klidu jiný názor, může být přínosné, zároveň často sami argumentovali a prosazovali svůj názor a to vždy slušnou formou.

Projektový den se uskutečnil v pátek 22. 11. 2019 a skládal se ze dvou částí. První částí bylo vystoupení pro 3. - 8. ročníky v hale naší ZŠ, ve kterém deváťáci předvedli spartakiádu, seznámili mladší spolužáky s uskupením CHARTA 77, zmapovali den 17. listopad roku 1989 i následné události až do volby nového prezidenta.

Ve druhé části žáci 6. - 8. ročníků plnili na připravených stanovištích různorodé úkoly, které si pro ně připravili opět všichni žáci 9. tříd. Po zdárném splnění úkolů získali na stanovištích kód, který doplnili do připravené kartičky. Po vypršení časového limitu se jejich kartičky s kódy vyhodnotily a ti nejúspěšnější byli odměněni sladkou odměnou. 

Celý projektový den se líbil a pro mnohé byl přínosný, což bylo našim záměrem. Představení se líbilo natolik, že vznikla myšlenka, předvést vystoupení rodičům a veřejnosti, což se uskutečnilo následující týden ve čtvrtek. V tento den nám s programem pomohli žáci 8. B a 6. A, za což jim patří náš dík. Jejich temperamentní taneční vystoupení navodila tu správnou atmosféru 80-tých let. Pak nastoupili na palubovku naši deváťáci se svým vystoupením. Pro toto opakované představení jsme si půjčili na roli zpěvačky Marty Kubišové opravdovou zpěvačku z třídy 6. B - Terezku Moravcovou, která píseň “Modlitba pro Martu” zazpívala opravdu nádherně. Většina přítomných slzela dojetím.

Moc si vážíme toho, že rodiče i další dospěláci přišli v tak hojném počtu podpořit práci našich dětí. „Dechberoucí, dojemné, máme husí kůži, slzy v očích, důstojné, klobouk dolů, …“ - to je jen pár okamžitých dojmů diváků. Dovolte mi, abych se ke slovům uznání připojila i já. Sama nejlépe vím, co pro úspěch projektového dne byli schopni udělat a i když to někdy nebylo jednoduché, nevzdali to a pracovali dál. Děkuji tímto moderátorům Tereze Teplanské a Štěpánovi Blateckému, zvukovým technikům Arnoštu Heiblovi a Kryštofu Svobodovi, koordinátorkám v čele se Zuzanou Marošovou a všem našim deváťákům za zdárný průběh obou vystoupení. Jsem na vás pyšná a dle potlesku v obou dnech, soudím, že nejsem sama.

Mgr. Romana Přibylová

Datum vložení: 31. 1. 2020 8:16
Datum poslední aktualizace: 31. 1. 2020 10:23
Autor: Správce Webu