Obsah

O nás

pohled na školní budovu od Opavské uliceZákladní škola Hradec nad Moravicí se nachází v centru města na pravém břehu řeky Moravice u hlavní silnice. Je to škola úplná s devíti postupnými ročníky a spádová pro okolní neúplné školy.
Součástí školy je školní družina/školní klub a výdejna stravy/jídelna.

SRPŠ informuje

Vážení rodiče,
Spolek rodičů a přátel ZŠ Hradec nad Moravicí (dále SRPŠ) pro tento školní rok 2019/2020 stanovil poplatek
ve výši 300,- Kč (platí mladší ze sourozenců). 
Poplatek prosím uhraďte do 25. října 2019 
(děti předají třídnímu učiteli).

Plán akcí SRPŠ:

  • druhá polovina měsíce října - Sběr papíru
  • Podzimní bruslení rodičů a dětí na Zimním stadionu v Opavě – hrazeno z projektu města, který jsme za SRPŠ dostali: JARO-LÉTO-PODZIM ZIMA (program, který má přispět k zapojení dětí do sportovních aktivit). Bohužel, rozpis ledu ještě není stanoven, datum včas oznámíme ...
  • 16. 11. 2019 „Kdo si hraje, nezlobí!“ – čtvrtý ročník hlavolamů, her a zábavy nejen pro děti
  • Ples SRPŠ 2020 – vzhledem k danému (AŽ) dubnovému termínu od obce Branka a změnám v restauračním zařízení jsme se rozhodli ples nepořádat.

Děkujeme za pochopení             

za SRPŠ               
Hana Michelová a Andrea Drozdová

Nový stravovací systém

Upozornění pro rodiče/strávníky!

Pokud žák dosud neodevzdal PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ, není naveden do nového stravovacího systému (nemůže odebírat obědy).

Zákonný zástupce si sám přihlašuje/odhlašuje obědy v systému stravování (školní webové stránky - záložka JÍDELNA/PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ).