Obsah

Školní DISKOPLES SRPŠ 2019

Školní rok 2018/2019

ŠKOLNÍ DISKOPLES 

V sobotu  9. 2. 2019 se uskutečnil v KD v Brance u Opavy ples SRPŠ – letos v duchu zlatých devadesátých let - Školní discoples.

Z tvůrčích nápadů žáků ZŠ (Mička Michael, 7.A, Ratajová Evelin, 7.B a Tatarin Daniel, 8.A) pod vedením paní učitelky Mgr. Romany Přibylové byl vytvořen plakát na školní ples.

K tanci a poslechu zahrál DJ Petr Sniegoň.  

Ples zahájili tanečním vystoupením standardních a latinsko–amerických tanců Jakub Polášek a Barbora Gebauerová za Taneční a sportovní klub Opava. Poté si připravili taneční vystoupení žáci 9. A naší školy pod vedením paní učitelky  Mgr. Moniky Halškové, pod názvem Škola základ života.


Závěrem programu zatančily – zastepovaly děvčata z tanečního souboru Puls.  Dále slečny Eliška Gebauerová a Nela Markusová předvedly tanec s orientálními křídly a sólo zatančila Karolína Kazbundová z taneční skupiny orientálních tanců  Arsalan z Branky u Opavy pod vedením Renaty Juchelkové a Mgr. Martiny Kazbundové.

O půlnoci byla losována bohatá tombola.

Spolek rodičů děkuje všem sponzorům, rodičům a přátelům školy, bez kterých by tento ples nemohl být uskutečněn.

Výtěžek z plesu bude použit pro aktivity dětí ZŠ Hradec nad Moravicí.

Za Spolek rodičů a přátel ZŠ Hradec nad Moravicí se těší
Hana Michelová
Andrea Drozdová