Menu
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
Základní školaHradec nad Moravicíokres Opava, příspěvková organizace

ICT nás baví

logo projektu

Projekt ICT nás baví
Trvání projektu od září 2014 do července 2015

Název projektu: ICT nás baví

Zkrácený název projektu: ICT nás baví

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0015.

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Datum zahájení realizace projektu: Září 2014

Datum ukončení realizace projektu: Červenec 2015

Příjemce projektu: Společnost pro kvalitu školy, o.s. (www.kvalitaskoly.cz)

Partner projektu: 53 partnerů s finanční účasti 

Cíle a klíčové aktivity projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 50 základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Podpořené školy projevily zájem o účast v projektu a o vzdělávání a aktivity v něm realizované. Projekt bude realizován na území MS kraje, Zlínského kraje a kraje Vysočina, SČ a JČ kraje. 

Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace 9 klíčových aktivit: 

1. Vzdělávání k VŘ a vznik center ICT podpory
Úvodní aktivitou v celé systémové podpoře vedení škol je proškolení vedení školy, která je finančním partnerem a zároveň cílovou skupinou v oblasti zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v příručce pro příjemce v rozsahu 3 x 45 minut. Cílem školení je informovat vedení škol o platném postupu, aby se vyvarovali případných pochybení při nákupu mobilní techniky. Tyto úvodní semináře se budou konat v úvodu realizace projektu a bude jich realizováno celkem 5: vždy jedno školení v Moravskoslezském kraji, ve Středočeském, Jihočeském, Zlínském kraji a kraji Vysočina

2. Vstupní benchmark
Cílem aktivity je pomoci školám určit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie do života školy. Školám byl nabídnut nástroj změny - Profil Škola 21, který se nesoustředí jen na technické parametry, popisuje hlavně to, jak technologie skutečně podporují výukový proces.

3. Podpora vedení škol v procesu zavádění ICT koučováním
Cílem aktivity je poskytnutí koučovací podpory ředitelům škol se zaměřením na posílení efektivního využití ICT ve škole u stávajících technologií, ale především u nově pořízených. Smyslem koučování bude poskytnout podporu vedení škol při zavádění trvalých změn ve využívání technologií, při řešení možných obtíží v práci s řízením celého procesu.

4. Podpora pedagogů při integraci ICT prostřednictvím mentoringu
Cílem aktivity je poskytnout zapojeným pedagogům cílenou metodickou a technickou podporu při využití a integraci ICT do výuky. Podpora bude poskytnuta prostřednictvím mentoringu zkušených pedagogů a mentorů, kteří budou pracovat individuálně s pedagogy přímo ve školách a prostřednictvím Skype. Metodickou podporu budou mentoři poskytovat i on-line. Smyslem podpory mentora bude práce s pedagogy na stanovování cílů v hodinách, hledání nejvhodnější metod výuky vzhledem ke stanoveným cílům a nastaveným výstupům.
Požadovaným výstupem podpory mentora je rozvoj profesních dovedností a klíčových kompetencí v práci s ICT každého pedagoga s ohledem na optimální a individuální rozvoj znalostí a dovedností žáků ve výuce. Mentorská podpora bude zaměřena na využívání nových moderních dotykových technologií kromě přípravy přímo ve výuce ve zvolených předmětech a na zvládnutí technického aspektu práce s ICT technologiemi.

5. Metodik ICT ve škole
Aktivita uzavírá aktivity zaměřené na systémovou podporu implementace ICT (mobilních dotykových zařízení) přímo do výuky. Pro školy, které projevily zájem, bude vyškolen 1 pedagogický pracovník ve znalostech a dovednostech, které mu umožní už v rámci projektu a po jeho skončení poskytovat technickou a didaktickou podporu ostatním pedagogům ve škole. Školení bude realizováno v úvodu realizace projektu, aby mohl po skončení vzdělávacích aktivit již působit ve škole jako metodik ICT.

6. Vzdělávání Co už máme
Cílem aktivity je posílit u pedagogických pracovníků dovednosti efektivního využití techniky přímo ve výuce, kterou již školy mají. Semináře budou realizovány přímo ve školách, kde učitelé působí.
V období přípravy byli již pedagogové osloveni s nabídkou vzdělávacích seminářů, v této aktivitě vybírali ze 13 seminářů, z nich jeden volili povinně.

7. Vzdělávání Co chceme
Cílem aktivity je poskytnou účastníkům realizovaných seminářů nové znalosti a především praktické dovednosti v zavádění a využití nových mobilních dotykových technologií ve výuce. Školy byly osloveny v době přípravy projektové žádosti s nabídkou vzdělávacích seminářů, ze kterých si vybraly nejméně 1. Celkem bude v aktivitě realizováno podle zájmu a potřeb účastníků 55 seminářů, jichž se zúčastní 876 pedagogických pracovníků. Semináře budou organizovány přímo ve škole a budou všechny podpořeny e-learningovou podporou.

8. Vzdělávání Oborové didaktiky 
Cílem aktivity je v seminářích zvýšit znalosti a především dovednosti v praktickém využití při zavádění nových dotykových zařízení ve výuce v konkrétních předmětech přímo ve výuce. Semináře budou vedeny k praktickému využití přímo ve výuce žáků.

9. Evaluace
Cílem aktivity je provést evaluaci projektových aktivit v každé zapojené škole, která bude zapojena jako finanční partner. Každá škola vyhodnotí dopad nebo přínos konaných vzdělávacích aktivit a skutečného využití ICT ve škole ve výuce. V úvodu provede každá škola analýzu počátečního stavu, školy, které využijí nabídku v KA2 budou mít podmínky a zdroje informací pro vyhodnocení evaluace z více zdrojů. Po skončení aktivit v projektu provede každá zapojená škola vyhodnocení přínosu oproti počátečnímu stavu. Za zpracování evaluační zprávy bude v každé škole zodpovědný koordinátor ze školy.Projekt nabízí ucelený komplexní systém podpory a vzdělávání od vedení škol po pedagogické pracovníky s nastavením činností tak, aby byly funkční i po skončení realizace projektu.

Projekty

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Foto č. 11

Aktuální počasí

dnes, středa 12. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 8 °C
čtvrtek 13. 6. slabý déšť 18/8 °C
pátek 14. 6. zataženo 20/9 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 23/11 °C