Menu
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
Základní školaHradec nad Moravicíokres Opava, příspěvková organizace

Podpora inovativních metod a forem výuky

logolink

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

Trvání projektu od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2014

Obecné informace o projektu

Informace o průběhu projektu zde

Cíle projektu:

  • zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách MSK

  • podnícení zájmu žáků o další vzdělávání v oblasti přírodovědných věd

  • rozvíjení individuálního potenciálu žáků (přírodovědný kroužek ve školním roce 2013/2014 pod vedení Mgr. Moniky Halškové)

  • posílení dynamického rozvoje žáků, tvořivosti, schopnosti vyhledávat a pracovat s informacemi a s novými technologiemi (Projekt VODA - článek v Okénku do školy č. 2/2014)