Menu
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
Základní školaHradec nad Moravicíokres Opava, příspěvková organizace

Probíhá úprava webových stránek.

Projekt Hranice dokořán

 

logo Euroregionu

Zde je realizován projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko
prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

Název projektu: Hranice dokořán

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972

Harmonogram realizace projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020

Klíčové aktivity projektu:

  • KA č. 0 – Příprava projektu (1/2019-2/2019)
  • KA č. 1 – Řízení projektu (4/2019-6/2020)
  • KA č. 2 – Setkání na CZ straně (9/2019-9/2019), CZ
  • KA č. 3 – Setkání na PL straně (6/2020-6/2020), PL

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vzdělávání a socializace žáků na mezinárodní úrovni. Dojde ke zvýšení povědomí o společné historii a zajímavostech partnerských měst, bude podpořena týmová spolupráce děti, a to jak na poli sportu tak poznání.
Uskuteční se  jednodenní společný pobyt dětí v Hradci nad Moravicí, který bude zaměřen na rozvoj pohybových dovedností žáků a bližšího poznání partnerského  města  a dvoudenní  pobyt  ve městě Jeseník, městě s nejčistším vzduchem v ČR a bohatou historií zaměřenou na vodoléčitelství. Během třídenního pobytu v Polsku budou mít účastníci projektu možnost blíže poznat partnerské město Baborów a jeho okolí. Dalším cílem je  podpora  zdravého životního stylu a pohybu dětí na zdravém vzduchu, podpora jejich přirozené soutěživosti.  

Vzhledem k tomu, že členy realizačního týmu jsou rovněž  zástupci  partnerských měst, dojde k posílení následujících forem spolupráce a k osobnímu bližšímu poznání  nových představitelů  partnerských měst,  kteří byli zvoleni ve volbách na konci roku 2018. Účastníci  projektu, z důvodu jejich věku (14-15 let), cestují  ještě často s rodiči, projekt tak nepřímo bude vzbuzovat u rodičů dětí  zájem o bližší osobní poznávání  příhraniční oblasti, kterou již děti poznaly.

Partneři projektu:

  • Žadatel: Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
  • PL projektový partner: Gmina Baborów

Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

Celkové výdaje projektu: 13 246,24 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 11 259,00 EUR