Menu
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
Základní školaHradec nad Moravicíokres Opava, příspěvková organizace

Probíhá úprava webových stránek.

Projekt Mladí badatelé

MSK logo

Projekt "MLADÍ BADATELÉ"
Doba trvání: 1. 2. 2018 - 30. 11. 2018

Chceme žákům ukázat, že vlastní prací a pravidelnou péčí mohou zútulnit prostředí,
ve kterém tráví většinu času denního režimu. Budou se starat o přírodu a zpětnou vazbou získají efektivní odměnu vypěstovanými produkty a lepší prostředí, kde si budou hrát
a trávit volný čas. Máme za úkol naučit děti dívat se kolem sebe svýma očima s absencí virtuální reality počítačového světa.

Cílem projektu je:

 • zútulnění školního prostředí,
 • vedení dětí k pracovním činnostem za účelem vlastní seberealizace,
 • aktivní trávení volného času,
 • vytvoření kladného vztahu k přírodě a její ochraně,
 • socializace dětí, spolupráce ve skupinách,
 • vlastnoruční vybudování prvků pro zábavu i relaxaci

Co vše je v plánu zrealizovat:

 • zhotovení záhonů, kaskád, fóliovníku ve spolupráci s dětmi,
 • výsadba ovocných a motýlích keřů,
 • revitalizace jezírka,
 • zhotovení ptačích budek, krmítek, broukovišť,
 • zhotovení herních a okrasných prvků,
 • práce se včelím voskem

Autorka projektu: Petra Tomanová, DiS.