Obsah

Škola OnLine

Upozornění pro rodiče:

Ve škole OnLine došlo k úpravě, která rodičům umožní lepší orientaci ve výsledcích svých dětí v období před každým čtvrtletním hodnocení.

Zaktivněn byl sloupec celkový průměr Ø, který reflektuje jednotlivé váhy zadaných známek.

Upozorňujeme však, že tento průměr je pro vyučující pouze vodítkem při stanovení výsledné známky, zejména jde-li o průměr „mezi“, tzn. např. 1,5.

O výsledné známce je proto vhodné promluvit s odpovídajícím vyučujícím na pohovorech a zjistit tak, dá-li se ještě pro zlepšení známky něco udělat.