Obsah

SRPŠ ve školním roce 2015/2016 přispělo
na tyto aktivity:

 

Ozdravný pobyt 1. stupeň - doprava

6153 Kč

Flora Olomouc 2. stupeň  - doprava 

3560 Kč

Planetárium 2. stupeň - doprava

1776 Kč

Vánoce na Zemědělce 1.st. - doprava

6000 Kč

Vstupné - vánoční prohlídka na zámku

6300 Kč

Příspěvek na plavání - 4. třídy

1500 Kč

ZOO Ostrava 5. třídy - doprava

2500 Kč

Soutěž v ZOO Ostrava  - doprava

2500 Kč

Flora Olomouc 2. stupeň - doprava

1500 Kč

​Charita Opava 7. roč.  - doprava

2500 Kč

Ozdravný pobyt 4. roč.  (Zlaté Hory) - doprava

3000 Kč

Ozdravný pobyt 3. roč.  (Zlaté Hory) - doprava

3000 Kč

Ozdravný pobyt 5. roč. (Beskydy) - doprava

3000 Kč

Zeměpisná exkurze 8.- 9. roč.

8500 Kč

Podpora soutěže Mladý zdravotník

3670 Kč

Příspěvek na knižní odměny pro  úspěšné žáky

5000 Kč

Třídní fotografie 1. ročník  

975 Kč

 

 

Podpora recitační soutěže
(odměny - knihy - cestovné)
Podpora soutěží: florbal, počítačová soutěž Bajtík, Zahrádkář, Funny English Day,
Studentská vědecká konference
Jedná se o zaplacení cestovného a případných odměn pro žáky ve výši

 

 

4300 Kč