Obsah

SRPŠ ve školním roce 2017/2018 
přispělo celkovou částkou 107 190,- Kč
na tyto aktivity:

 

Ozdravný pobyt 2.+3. roč. - doprava  

 10323 Kč

Školní družina - sponzorský dar     

 3500 Kč

Školní družina - odměny (sladkosti)   

500 Kč

Školní klub - spozorský dar           

4000 Kč

Sportovní dopoledne pod Hláskou
                         (P.E.M.A florbal - doprava) 

200 Kč

Adaptační program pro 6. ročník

2500 Kč

FLÓRA Olomouc (2. stupeň) 

2900 Kč

Planetárium Ostrava (5. roč.) - doprava 

1500 Kč

Pohár ZŠ ve florbale Vítkov - doprava 

330 Kč

Exkurze Polsko (Osvětim, Bochnia) - doprava

4000 Kč

Beseda "Island" (p. Kráčalík) pro 5. -9. roč.
(použito z dotací Města Hradec nad Moravicí)

6655 Kč

Bruslení na Zimním stadiónu   
(použito z dotací Města Hradec nad Moravicí) 

6600 Kč

Florbalový turnaj NS - odměny

238 Kč

Recitační soutěž "Dětská scéna 2018" 

 

 - odměny (NS, VS)

1270 Kč

- jízdné

100 Kč

Hello - konverzační výuka s rodilým mluvčím 

3000 Kč

Den otevřených dveří

1150 Kč

LVVZ VS 2017/2018 - odměny

707 Kč

                                       - doprava

11 779 Kč

Exkurze FLORA Olomouc(4/2018) - doprava

3200 Kč

Exkurze - Charita Opava (doprava)

2459 Kč

Pohár rozhlasu v atletice - Opava (jízdné)

230 Kč

Exkurze Vídeň 2018 (doprava)

7000 Kč

DD Melč - Den otevřených dveří (jízdné)

286 Kč

Matematický maratón (jízdné)

63 Kč

Ozdravný pobyt  (4. roč.) - doprava

10000 Kč

Zeměpisná exkurze ČR 2018 - doprava

8000 kč

Vyhodnocení školního roku - knižní odměny

5000 Kč

Taneční kurz (VS)

5000 Kč

Plavání (3. - 4. roč.) - příspěvek na dopravu

4700 kč