Obsah

SRPŠ ve školním roce 2017/2018 
na tyto aktivity:

FLÓRA Olomouc (doprava) 3300 Kč
OZP 2. - 3. roč. - Malá Morávka (doprava) 5500 Kč
Školní družina (sponzorský dar) 4000 Kč
Školní klub (sponzorský dar) 4000 Kč
Vánoční Vídeň (7. a 8. ročník) - doprava 7000 Kč
Mobilní planetárium (dotace Město Hradec n. M.) 7569 Kč
Finanční poukázky pro nejlepší sběrače papíru 300 Kč
Finanční poukázky pro nejlepší návrhy plakátu pro Školní ples SRPŠ 300 Kč
Bruslení na Zimním stadionu v Opavě 3300 Kč
LVVZ VS 2018/2019 Horní Bečva - doprava 12264 Kč