Menu
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
Základní školaHradec nad Moravicíokres Opava, příspěvková organizace

Základní informace

Základní škola Hradec nad Moravicí se nachází v centru města na pravém břehu řeky Moravice u hlavní silnice. Je to škola úplná s devíti postupnými ročníky a spádová pro okolní neúplné školy. Součástí školy je školní družina a výdejna stravy – jídelna.

Kapacita školy je 500 žáků, v současnosti ji navštěvuje kolem 320 žáků. Kapacita školní družiny je 84 žáků, kapacita školní jídelny je 300 jídel.

Základní informace

Název školy: Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace

Adresa: Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí

IČO: 70984344

IZO školy: 102432317

Internetové stránky: www.zshradec.cz

Datová schránka: i9rmmpr

Bankovní spojení:

 • 1850425309/0800
 • 35-1850425309/0800 - účet pro platby žáků


Ředitel školy:   

Zástupce ředitele: 

 • Mgr. Peter Soos
 • telefon: +420 602 352 265
 • e-mail: infozsh@zshradec.cz
 •  
 • Mgr. Monika Kořistková
 • e-mail: koristkova@zshradec.cz

Sekretariát: 

 • Nikola Orlíková
 • telefon: 553 784 190 (možnost přepojení nebo zanechání vzkazu pro třídního učitele/učitelku, ŠD)
 • e-mail: kancelar@zshradec.cz

Výchovná a kariérová poradkyně:

 • Ing. Katarina Čermáková
 • cermakova@zshradec.cz

Školní speciální pedagog

 • Mgr. Lenka Hlačíková
 • hlacikova@zshradec.cz

Školní družina:

 • Vedoucí  vychovatelka: Petra Tomanová, DiS.
 • telefon: +420 728 466 709

Vedoucí školní jídelny:

Odpovědná osoba pověřence Filip Šikola

PRO ŽÁKY:
Nevíš si s něčím ve škole rady? Bojíš se něčeho nebo někoho? Ubližuje Ti někdo? Máš pocit, že něco nezvládáš? Máš problém s rodiči, s kamarády, láskou …? Ať už Tě trápí cokoliv a chceš se o to podělit, tak můžeš napsat.

PRO RODIČE:
Nevíte si rady s dítětem? Máte pocit, že se z nějakého důvodu Vašemu dítěti nechce do školy? Má Vaše dítě školní problémy? Ať už Vás trápí cokoliv, nebojte se napsat.

Komunikace je základem k vyřešení mnoha problémů, představuje prevenci vzniku mnoha nedorozumění.  Můžete s námi komunikovat kdykoliv.
Na emailové adrese help@zshradec.cz je Vám k dispozici metodik prevence.        

Nosnou myšlenkou našeho ŠVP je otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti – jak obsahem vzdělávání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou školních i mimoškolních aktivit, diferencovaným přístupem k žákům, pozitivními vztahy a prožitky žáků, učitelů i rodičů, tak zapojením školy do veřejného života, profesní orientací žáků, schopností tvůrčí práce, odpovědného rozhodování, vztahem k přírodě a respektováním jejích zákonů, souladem s obecně uznávanými životními i mravními zásadami.

Vzhledem k socioekonomickým a demografickým podmínkám nepreferuje škola určitou vybranou oblast vzdělávání, nýbrž poskytuje základní vzdělávání jako komplexní celek.

Na dlouhé výchovně vzdělávací cestě je zásadní podmínkou pro náš plnohodnotný a spokojený život ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, který představuje strategické východisko  ŠVP.

 

Škola byla otevřena v roce 1923 a do dnešního dne prošla řadou rekonstrukcí.

V hlavní budově sídlí vedení školy, jsou zde odborné učebny (s interaktivními tabulemi a dataprojektory) a kabinety se sbírkami (fyzika, chemie, přírodopis, cvičná kuchyň), včetně učebny výpočetní techniky. Součástí hlavní budovy je stará školní tělocvična s nářaďovnou.

K původní hlavní budově byly v roce 1996 přistavěny učebny pro I. stupeň. V podkrovní vzniklo školní poradenské pracoviště vybavené počítači, interaktivní tabulí a učebními pomůckami pro reedukaci žáků, kterou zajišťují dyslektičtí asistenti a asistent pedagoga. V 1. patře je zřízena keramická dílna pro zájmovou činnost žáků vybavená pecí na vypalování. V přízemí přístavby funguje školní bufet.

Mezi budovami je upravena plocha pro relaxaci dětí o přestávkách.

budově bývalé mateřské školy jsou umístěny první třídy a 3 oddělení družiny vybavené několika počítači. V suterénu navštěvují žáci II. stupně dílny pro výuku Pracovních činností s šatnou a umývárnou.

Školní výdejna a jídelna je umístěna v prostoru bývalých školních dílen. Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží z mateřské školy.

Sportovní hala se sociálním zařízením je samostatný objekt propojen k šatnové části hlavní budovy. Součástí haly je hlediště pro 160 diváků.

Školní hřiště s umělým povrchem i obě tělocvičny jsou využívány žáky školy i veřejností.

Škola je bezbariérová, postiženým žákům je k dispozici výtah.

Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, didaktickou prezentační technikou, audiovizuální technikou a částečně i výukovým softwarem.

Škola

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Foto č. 11

Aktuální počasí

dnes, středa 12. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 8 °C
čtvrtek 13. 6. slabý déšť 18/8 °C
pátek 14. 6. zataženo 20/9 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 23/11 °C