Obsah

Sběr papíru - podzim 2018

Školní rok 2018/2019

Sběr papíru – podzim 2018

Dne 4. října 2018 se nám opět podařilo zorganizovat sběr papíru, který se tentokrát konal na jiném místě, a to za obchodem Hruška. Domníváme se, že bychom zde mohli
i do budoucna mít prostor, kam se vejdou naráz i čtyři kontejnery!

Sběru papíru se zúčastnilo celkem 135 dětí a celkem se vybralo 9 900  kg!

Velký dík patří panu Tomáši Demelovi ze Sběrných surovin za podporu celé akce
a možnost získání opět výhodnější výkupní ceny!!!

Letos jsme ve spolupráci velmi šikovných tatínků a také maminek snad zvládli lépe vážení a třídění papírů do přistavených kontejnerů. Moc bychom tedy tímto poděkovali:
Šárce a Jiřímu Novákovi, Gabce Vlkové, Janu Hrbáčovi, Jiřímu Paláčkovi, Davidu Kotačkovi a v neposlední řadě Lukáši Malíkovi, kterému asistovali i děti Eliška a Tonda. Pochvalu si také zaslouží Matias Šoltys, který sám a dobrovolně také přiložil ruku k dílu!

A kdo nasbíral tentokrát nejvíce?

V kategorii vyhodnocení tříd se na prvním místě umístila třída 4. B, která nasbírala 1625,5 kg a kromě finančního obnosu za nasbíraný papír získala i sladkou odměnu pro celou třídu.

V kategorii nejlepších sběračů se totálním vítězem stali David Večerka z 5.A s 688 kg,
na pomyslnou druhou příčku dosáhl David Trlica ze 3. třídy s 324 kg                        
a bronz si odnesl Jaromír Havlíček z 2. třídy s 274,5 kg.                  
Tito tři vítězové obdrželi poukázku v hodnotě Kč 100,- Kč na nákup do opavského Globusu.                                          

Vyhodnocení - Nejlepší trojka sběračů ve třídě

ZA SPOLEK RODIĆŮ A PŘÁTEL ZŠ HRADEC NAD MORAVICÍ DĚKUJE
Hana Michelová a Andrea Drozdová