Obsah

Školní ples SRPŠ 2018

Školní rok 2017/2018

Školní ples SRPŠ

V sobotu 24. 2. 2018 se uskutečnil v KD v Brance u Opavy ples SRPŠ.

Plakát vytvořil žák Kryštof Svoboda ze 7.B pod vedením paní učitelky Romany Přibylové.

K tanci a poslechu zahrála již potřetí skupina The Rock band.

Ples zahájil Michal Janeček z 3.A, který zahrál na akordeon dvě skladby - Svatí pochodují a Kankán. Poté si připravili vystoupení žáci 8 ročníku naší školy pod vedením paní učitelky Moniky Halškové, a to mluvenou pohádku „O Popelce“, která mnohé nás velice (úsměvně) pobavila a stínové divadlo na téma „Jak je důležitá rodina“.
Závěrem programu zatančily děvčata z tanečního souboru Puls s choreografií „ve spěchu, bez dechu“, se kterou jako jediné z Moravskoslezského kraje postoupily na celostátní přehlídku. O půlnoci byla losována bohatá tombola.

Spolek rodičů děkuje všem sponzorům, rodičům a přátelům školy, bez kterých by tento ples nemohl být uskutečněn.

Výtěžek z plesu bude použit pro aktivity dětí ZŠ Hradec nad Moravicí.

Za Spolek rodičů a přátel ZŠ Hradec nad Moravicí
 Hana Michelová
Andrea Drozdová